Thành phố Nam Định khẩn trương ứng phó chùm ca Covid-19 mới