Thành phố Nam Định thần tốc mở rộng độ 'phủ' vaccine