Thành phố Pleiku giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 8 giờ ngày 26-7