Thành tích ấn tượng của đoàn thế thao Cuba tại Olympic Tokyo