Thành ủy Hà Nội ủng hộ gần 150 triệu đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19