Tháo dỡ cách ly người tiêm hai mũi vắc xin từ Hà Nội về Hà Tĩnh