Thảo thơm tấm lòng

Tô canh khổ qua nêm gì mà mới nếm đã nghe lòng bớt khổ

ơ cá rô nêm gì mà nghe thảo thơm

có phải nêm tình, nêm nghĩa

để chỉ với hai ngàn đã có một bữa cơm

Me bay vào tiếng chổi đêm

nắng rang lưng phố, xe nêm chật ngày

thành phố không bỏ rơi ai

thủy chung, sống đúng, siêng cày, đời vui

Ừ thì đất này dung nạp đủ hạng người

đâu đó còn những nhọt đau mang tên tệ nạn

nhưng bầu bí à, cũng cùng tộc tổ

đâm chồi trên đất Việt mà xanh

ráng chữa thôi, chứ ruồng bỏ đâu đành

Ai thành phố này cũng thương, nghe mà lịm đường phèn

ngọt từ lòng người ngọt ra, ngọt trào qua môi gọi

hào sảng chân tình chi quá đỗi

để thơm suốt lòng người mỗi lúc đi xa.

Theo TRẦN NGỌC HOA HỒNG/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/van-nghe/thao-thom-tam-long-20210515190225217.htm

Tags: lòng người  |  tấm lòng  |  chân tình  |  thành phố  |  dung nạp  |  đất Việt  |  ruồng bỏ