Thao trường xanh ở BCHQS tỉnh Gia Lai

Huấn luyện phải gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính vì vậy mà nhiều năm qua, những thao trường xanh ở các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã ra đời. Khuôn viên sinh hoạt, học tập, thao trường huấn luyện tại các đơn vị này đều gần gũi với thiên nhiên, đây là một điểm quan trọng góp phần để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Thứ sáu, 09/04/2021 05:43

Thời sự