Thầy Park dùng trận thua Oman cảnh tỉnh...trình độ bóng đá Việt?