Thế giới 88 triệu người khỏi Covid-19, Philippines muốn đổi y tá lấy vắc-xin