Thế giới Thể thao Điện tử - Số 42

Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 42: - Game sports chính thức đổi chủ sở hữu. - Việt Nam có sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực game mobile.

Chủ nhật, 16/05/2021 14:08

Thể thao