Thế giới có hơn 229 triệu ca mắc, châu Á vẫn là 'điểm nóng' COVID-19