Thêm 1 chuyên gia người Ấn Độ mắc COVID-19, Việt Nam có 1.110 bệnh nhân