Thêm 12 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 1.160 bệnh nhân