Thêm 15 ca Covid-19, Hà Nam thành lập bệnh viện dã chiến tại TP Phủ Lý