Thêm 2.000 người dân 6 tỉnh được Phương Trang đưa về quê tránh dịch