Thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Mỹ về, Việt Nam có 1.124 ca bệnh