Thêm 3 ca khỏi bệnh, Phú Yên có 329 bệnh nhân Covid-19 xuất viện