Thêm 3 triệu liều vaccine Moderna chuẩn bị về tới Việt Nam