Thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An