Thêm 500.000 liều vaccine phòng Covid-19 từ Nhật Bản về Việt Nam