Thêm 560.000 liều vaccine và 12,5 tấn vật tư y tế về Việt Nam