Thêm 63 ca Covid-19, TP.HCM và Bắc Giang vẫn có số mắc nhiều nhất