Thêm 840 người dân Hà Tĩnh được hỗ trợ về quê miễn phí