Thêm gần 1,5 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ hỗ trợ đến TP HCM