Thêm hai ca tử vong liên quan đến COVID-19, có bệnh nền nặng