Thêm hơn 2 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ đã đến Việt Nam