Thêm vụ sạt lở ở Trà Leng, một ngôi làng bị xoá sổ