Thí điểm mở chuyến du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch