Thí sinh Hà Nội nộp hồ sơ trúng tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 10/7