Thi thể dưới khe nước cạn và hành tung bí ẩn của kẻ giết người mang gương mặt thư sinh