Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn