Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Hỗ trợ 2.000 người địa phương ở các tỉnh phía Nam ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Để giúp người dân là con em địa phương đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ cho 2.000 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng sống tiền 2 tỷ đồng.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-MTTQ về việc hỗ trợ công dân thị xã Nghi Sơn đang làm ăn, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã quyết định hỗ trợ 2.000 người, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng.

Đây là nguồn kinh phí được trích từ nguồn vận động ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn.

Để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các xã, phường, trên địa bàn cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa chuyển số tiền hỗ trợ đến các đối tượng được hỗ trợ.

Đây sẽ là những phần quà rất ý nghĩa, giúp người lao động là công dân thị xã Nghi Sơn đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo HOÀNG MINH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/thi-xa-nghi-son-thanh-hoa-ho-tro-2000-nguoi-dia-phuong-o-cac-tinh-phia-nam-anh-huong-boi-dich-covid-19-20210920092049221.htm

Tags: tỉnh Thanh Hóa  |  Ngân hàng Nông nghiệp  |  nguồn kinh phí  |  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  |  hoàn cảnh đặc biệt  |  tỉnh Bình Dương  |  Hồ Chí Minh