Thích nghi trong huấn luyện mùa dịch

Huấn luyện chuyên ngành cho chiến sĩ mới chỉ bước vào giai đoạn đầu trong khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Nhờ duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và các biện pháp phòng chống dịch, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ, luyện giỏi rèn nghiêm và giữ quân số khỏe.

Thứ bảy, 31/07/2021 15:07

Thời sự

Vượt khó 14:45

Vượt khó

Thứ bảy, 27/11/2021 | 14:20