Thiếu nhân lực nghiêm trọng, nhân viên y tế mắc COVID-19 tại Bỉ vẫn phải làm việc