Thiếu tướng Trung Quốc: Bắc Kinh còn có cách thứ ba để thống nhất Đài Loan