Thiếu vaccine, châu Phi đứng trước nguy cơ bùng phát những biến thể Covid-19 mới