00:00

Thời Trung Quốc cổ đại, khi bị xử chém đầu và lăng trì, tại sao các phạm nhân đều bị nhét nút gỗ vào miệng?

TIN LIÊN QUAN