Thời điểm có thể tiêm vắc xin với người từng mắc Covid-19