Thời sự Quốc phòng ngày 30/04/2020

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 30/04/2020 có những nội dung chính sau đây: - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Vang mãi bài ca thống nhất. - Màu xanh áo lính trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Thứ sáu, 01/05/2020 14:08

Quân sự