Thời tiết 18/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 40 độ C