Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/8, mưa trên diện rộng