Thống nhất để tạo nên sức mạnh

Trong xã hội dân chủ, bầu cử là phương thức hữu hiệu nhất để buộc các Đại biểu dân cử phải coi trọng lợi ích của cử tri và nhân dân. Với ý nghĩa chính trị, pháp lý của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng trong lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tạo nhân tố xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một trong những vai trò tất yếu của Đảng là đảm bảo tính thống nhất, dân chủ trong công tác bầu cử.

Thứ tư, 12/05/2021 14:43

Thời sự

Những trái tim nhân ái 00:01:32

Những trái tim nhân ái

Thứ năm, 24/06/2021 | 13:59
Phải thắng trận này 00:01:32

Phải thắng trận này

Thứ năm, 24/06/2021 | 13:55
Thao trường xanh 00:01:32

Thao trường xanh

Thứ năm, 24/06/2021 | 13:50
Bình minh ở làng Rồng 00:01:32

Bình minh ở làng Rồng

Thứ năm, 24/06/2021 | 13:49
Thầm lặng sau cánh sóng 00:01:32

Thầm lặng sau cánh sóng

Thứ tư, 23/06/2021 | 22:46