00:00

Thông tin 'Hà Nội lập 3.000 chốt' để kiểm soát người ra khỏi nhà là bịa đặt

TIN LIÊN QUAN