Thông tin bất ngờ về thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ở Quảng Bình