Thông tin cần biết về vaccine COVID-19 Vero Cell của Sinopharm