Thủ đô Kabul hứng rốc-két, Taliban đứng trước 'phép thử' khó