Thủ đô những ngày giãn cách: Thần tốc, đánh chặn mọi ngả đường