Thu hồi công văn công bố 26 sản phẩm cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19