Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội: 'Em thích học đều các môn'